ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000


RELIABLE NEWS FROM THE YEAR 2000...seventeen years of reliability and objectivity!!!
XΡΗΣΙΜΗ,ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ,ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ,ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Eπικοινωνία στα e.mails: politikimx@gmail.com -mgvavour@gmail.com ..ή στείλτε μας συμπληρωμένη την σχετική φόρμα που θα βρείτε πιο κάτω.

Contact us:politikimx@gmail.com -mgvavour@gmail.com or fill the contact-form
Browse always ONLY: http://politikinews.blogspot.gr

translate

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: The voice of the European legal profession..-Η θέση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για τα συναινετικά διαζύγια-Επιστολή του Προέδρου Β. Αλεξανδρή στους βουλευτές..-oenet.gr:ενημερωτικό δελτίο ..-U.S.A.'s interesting latest..-RUSSIA's latest news..-FOREIGN AFFAIRS,newsletter..-Η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε τα Προσυνέδρια και προχωρά στο 11o Τακτικό Εθνικό Συνέδριό τη..-THE WHITE HOUSE's latest..-Νικόλαος Λ. Μωραίτης Ph.D.:“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” Άγνοια των γεγονότων, αδιαφορία, εφησυχασμός, επανάπαυση, απάθεια, αδράνεια, ενδοτικότητα..-CANADA latest news..-Χριστουγεννιάτικα bazaars από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»..-TA ΞΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την επίσκεψη Ερντογάν στην χώρα μας....-ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νόμοι..-κ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ,Π.Ε. Ν.Δ.-ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κοινοβουλευτικό έργο..-κ. ΜΑΝΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑ,Βουλευτού Δωδεκανήσου Ν.Δ. δελτία τύπου..-

ΚΡΗΤΕΣ...χωρίς λόγια!!

ΚΡΗΤΕΣ...χωρίς λόγια!!
ΚΡΗΤΕΣ...χωρίς λόγια!!:"ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ"..ελήφθη απο το site ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΨΥΧΟΜΑΧΑ ΚΙ Η ΓΗ ΤΟΝ'Ε ΤΡΟΜΑΣΣΕΙ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ Α Υ Τ Ο Ι ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! https://www.facebook.com/kwloxaneiogr/videos/499024360453344/

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΑ POST, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ Ή ΠΑΤΉΣΤΕ "ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ".

Forget about what you see sometimes in our first page!For "technical" reasons appears posts belonges to the past..century! Please,click on the "first page" “ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ» or use “Aρχειοθήκη ιστολογίου-archive” to read the posts..

Αρχειοθήκη ιστολογίου - archive

XΡΗΣΙΜΗ,ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ,ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ,
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

OTA:Λογιστική αποτύπωση επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 23 Μαρτίου 2015 
Αριθµ. Πρωτ.: 10260 

ΠΡΟΣ: Τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες της Χώρας
ΘΕΜΑ: Λογιστική αποτύπωση επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ΟΤΑ 

Κατόπιν ερωτηµάτων από ΟΤΑ, περί της λογιστικής αποτύπωσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους, σας γνωρίζουµε τα εξής: 
Τα ποσά των επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισµό στους ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα για την εξόφληση α) των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 2/86954/∆ΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και τα µέχρι σήµερα ισχύοντα, β) των υποχρεώσεων που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και 31-12-2011 προς ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 38560/26-09-2013 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών (Α∆Α:ΒΛΛ4Ν-Θ0Τ), καθώς και γ) των υποχρεώσεων που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και 31-12-2011 προς ∆ΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 45883/25-11-2014 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (Α∆Α:Ω6ΧΠΝ-Χ0Ρ), αποτελούν µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόµενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατά τα έτη 2013 και 2014, σε εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη σε έκτακτη επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ προκειµένου οι τελευταίοι να εξοφλήσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις. Σκοπός της συγκεκριµένης παρέµβασης ήταν η τόνωση της ρευστότητας της οικονοµίας καθώς και η εξυγίανση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ. Οι επιχορηγήσεις για την αποπληρωµή ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων δεν πρέπει να συγχέονται µε τους θεσµοθετηµένους πόρους και τις λοιπές κρατικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στους ΟΤΑ στο πλαίσιο της ετήσιας χρηµατοδότησης της λειτουργικής ή της επενδυτικής δραστηριότητάς τους. Από τα παραπάνω θεωρούµε ότι τα ποσά που αποδόθηκαν στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία τους σε λογαριασµούς εσόδων που προσδιορίζουν το αποτέλεσµα χρήσης (οµάδες 7 και 8). Συνεπώς, τα ποσά που καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους 
(π.χ. ιδιώτες, ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ κλπ) θα πρέπει, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο του ∆ηµοσίου Τοµέα 23 “Έσοδα από µη ανταλλακτικές συναλλαγές”, να απεικονίζονται στη λογιστική των ΟΤΑ ως έκτακτη κεφαλαιοδότηση και να προσαυξάνουν απ’ ευθείας την καθαρή θέση τους. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται οι εξής δύο (2) εναλλακτικοί χειρισµοί αναφορικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων: Λογιστικός χειρισµός 1: Μείωση των υποχρεώσεων, µε χρέωση του λογαριασµού στον οποίον είχε καταχωρηθεί η υποχρέωση (λογαριασµοί της οµάδας 5), και ισόποση αύξηση της καθαρής θέσης µε την πίστωση λογαριασµού κεφαλαίου (40). Λογιστικός χειρισµός 2: Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση του προϋπολογισµού απεικονίζεται και στο ισοζύγιο του λογαριασµού χρηµατικών διαθεσίµων (38) είναι δυνατή η χρησιµοποίηση ενδιάµεσου λογαριασµού 38.03 (µε αναφορά στο λογαριασµό του ΤΠ∆ µέσα από τον οποίο έγινε η απόδοση του ποσού και η εξόφληση της υποχρέωσης) ως εξής: Εγγραφή 1: χρέωση λογαριασµού 38.03 (διαθέσιµα – λογ/µός ΤΠ∆) µε το ποσό της επιχορήγησης και ισόποση πίστωση λογαριασµού 40 (κεφάλαιο) Εγγραφή 2: πίστωση λογαριασµού 38.03 (διαθέσιµα – λογ/µός ΤΠ∆) µε το ποσό της επιχορήγησης και χρέωση λογαριασµού της οµάδας 5 (υποχρεώσεις) Και στις δύο (2) περιπτώσεις θα πρέπει να γνωστοποιείται, µε τη µορφή σηµείωσης κάτω από το σώµα του Ισολογισµού, το γεγονός και το ποσό της επιχορήγησης που έλαβε ο ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών του. Οι δήµοι παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν το παρόν έγγραφο στα νοµικά τους πρόσωπα. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) Καποδιστρίου 28 Τ.Κ. 106 82 Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 3. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών & ∆ιοικητικής Υποστήριξης 4. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. - Τµήµα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τ.Α - Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Π/Υ Ο ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2017"

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2017»: Δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια αξιοπιστίας, διεθνούς αναγνώρισης, δημοσιογραφικής υπευθυνότητας. Δεκαεπτά χρόνια μαχών για την πρόοδο του πολίτη που περνά μέσα από την Αλήθεια..17 ολόκληρα χρόνια,ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ!

κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:πως ενας φωτισμένος Καθηγητής τραβάει την κουϊντα των προπαγανδιστών της Ομοφυλοφιλίας

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΔΩΡΕΑΝ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΧΡΕΩΣΗ 1€ για σελίδα Α4. Bιβλία ,Συμβόλαια και πολλαπλών φύλλων έγγραφα κατόπιν συνεννόησης.

Παράδοση άμεση.

Eπικοινωνία: asaptype53@gmail.com

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ
Αναθέσατε εδώ κάθε "δύσκολη" επαγγελματική υπόθεσή σας για επιτυχή διεκπαιρέωση..

Πατήστε το Link..

http://diekpereossi.blogspot.gr/

ΙΑΤΡΟΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ-Φραγκοπούλου 10, Κηφισιά - 24ωρη Γραμματεία Νοσοκομειακά Περιστατικά-τηλ: 210.6252770 καθώς και κινητό 6945.575287

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, με εξειδικευμένο συνεργείο σε τιμές κρίσης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΜΑΣ- 6932484875

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ κάθε εκκρεμούσης υπόθεσής σας με Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, δικαστήρια, Δήμους και γενικά τις υπηρεσίες Δημοσίου : http://diekpereossi.blogspot.gr/ e-mail:taxidromeio715@gmail.com

Υπηρεσίες ΙΝΤΕΡΝΕΤ τηλ: 69800.68239

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί γνώμη της Εφημερίδας και όχι διαφήμιση

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί γνώμη της Εφημερίδας και όχι διαφήμιση
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΤΤΑΣ,αν χρειάζεστε ΕΝΤΙΜΟ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (πατήστε την φωτο για ιστότοπο) κινητό:693 - 6450 078

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; ΤΗΛ: 210.2480761 FAX:210.2481405 e.mail: sinergas48@otenet.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210.2442400 – 6979.002711.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΡΕΣΤΩΡΑΝ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΡΕΣΤΩΡΑΝ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Λέει "..με πολύ καλό φαγητό και άριστη εξυπηρέτηση" ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΟΕΙ!!

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΦΟΡΤΗΓΟ Ή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ;

ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ «ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ».ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210.5584525 , ΣΤΟ FAX: 210.5584526 Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ: 6983.523287.

http://www.oikano.gr/gr/index.php

ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝ ΤΟ 2011

ΤΟ 2011,ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ "ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΦΙΛΙΚΗ" ΕΛΕΓΕ ΣΤΗΝ 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ....

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ "ΦΙΛΙΚΗΣ" κ. ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ  ΣΤΗΝ 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  ΤΡΙΑ ΧΡΟ...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: αυτός είναι ο δικός μου (2)

http://politikinews.blogspot.gr/2017/01/2_17.html


"ΕΛΕΝΗ": Μυθιστόρημα της Μαρίας Χατζηδάκη Βαβουρανάκη σε συνέχειες...


http://politikinews.blogspot.gr/2016/08/e-2.html

ΑΧΑΡΝΕΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ή ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1896 και η μεταθανάτια αντιμετώπισή του απο τον τόπο που γεννήθηκε

INTERNATIONAL POLITIKINEWS

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ-ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ

Το έχω γράψει πολλές φορές και θα το γράψω και τώρα που καίγεται η Βαρυμπόμπη. Το ήξερα, το περίμενα. Οι καταπατητές της περιοχής που δρούν εδώ και δεκάδες χρόνια ανενόχλητοι στην περιοχή της Βαρυμπόμπης δεν έχουν σταματημό, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ.

Θέλοντας να πουλήσουν ό,τι ακόμα προλάβουν και ιδιαίτερα «ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ» χωρίς συμβόλαια και νόμιμες διαδικασίες, δεν θα αφήσουν ούτε ένα χλωρό φύλλο ούτε στην Βαρυμπόμπη ούτε στην Πάρνηθα. Αυτό που τους εμποδίζει είναι ο χαρακτηρισμός «δασικά» των εκτάσεων και αυτόν θα πολεμήσουν με τον δικό τους «μοναδικό» τρόπο. Οι «κωφοί» του τόπου, τα πουλημένα τομάρια που συναινούν δια της σιωπής τους, ή «μυξοκλαίνε» για τα καμένα δάση έχουν τεράστια ευθύνη. Κανείς δεν τους πιστεύει πια και η Πάρνηθα είναι ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ αν δεν γίνει κάτι. Από ποιους; Μόνο στον Δένδια έχω αυτή την στιγμή εμπιστοσύνη, σε κανέναν άλλον. Όλα στον τόπο μου ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΟΥΛΗΘΕΙ εδώ και 30 χρόνια. Αποχαιρετήστε για πάντα την Πάρνηθα ΑΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ, ποιοι τις κάνουν, με ποιο τρόπο, ποιοι ενέχονται, τι περιουσίες έχουν αποκτήσει, πως πουλάνε, τι έχει απομείνει για να πωληθεί.

Και μόνο αν η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ κινηθεί ΑΜΕΣΩΣ. Αλλιώς, η Πάρνηθα είναι ήδη ΧΘΕΣ. Όπως και η Βαρυμπόμπη.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ

3ο Μνημόνιο

3o MNHMONIO: Διαβάστε το ολόκληρο..

πατήστε εδώ:

https://docs.google.com/file/d/0B6cSqBSkv6F5d3BEUVpuTEw5OHM/edit