ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000


RELIABLE NEWS FROM THE YEAR 2000...seventeen years of reliability and objectivity!!!

Eπικοινωνία στα e.mails: politikimx@gmail.com -mgvavour@gmail.com ..ή στείλτε μας συμπληρωμένη την σχετική φόρμα που θα βρείτε πιο κάτω.

Contact us:politikimx@gmail.com -mgvavour@gmail.com or fill the contact-form
..on vacation

...on vacation till the end of August 2017."See you” again on September..

..σε διακοπές έως το τέλος Αυγούστου 2017.Ραντεβού τον Σεπτέμβριο..

Browse always: http://politikinews.blogspot.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΑ POST, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ Ή ΠΑΤΉΣΤΕ "ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ".

Forget about what you see sometimes in our first page!For "technical" reasons appears posts belonges to the past..century! Please,click on the "first page" “ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ» or use “Aρχειοθήκη ιστολογίου-archive” to read the posts..

Αρχειοθήκη ιστολογίου - archive

"WELCOME!!

...on vacation till the end of August 2017."See you” again on September.. ..σε διακοπές έως το τέλος Αυγούστου 2017.Ραντεβού τον Σεπτέμβριο..
Σεπτέμβριος 2017 εν Αχαρνές, με την πένα της Μαρίας Χατζηδάκη Βαβουρανάκη:

"ΑΙΡΕΤΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2000-2017:Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΔΗΜΟ"

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Moscow State University Board of Trustees meeting

Moscow State University Board of Trustees meeting

Vladimir Putin chaired a meeting of the Moscow State University (MGU) Board of Trustees.

January 25, 2017
14:45
Moscow

Meeting of the Moscow State University Board of Trustees. With First Deputy Prime Minister Igor Shuvalov (left) and Moscow State University Rector Viktor Sadovnichy.

On the agenda were the interim results of the programme for developing MGU through to 2020 and progress in developing the Vorobyovy Gory science and technology cluster.

Other items on the agenda included developing fundamental science and the higher education system within the National Science and Technology Development Strategy, and measures to improve training of specialists and facilitate their employment in Russian companies.

* * *
President of Russia Vladimir Putin: Good afternoon, colleagues,

We are holding this latest meeting of the Moscow State University Board of Trustees on the day of the university’s founding, which, as you know, has become by tradition a date celebrated by Russia’s students as their holiday. Let me therefore congratulate all of Moscow State University students and faculty and actually, all students and faculty around the country. I congratulate you on this occasion and wish you all the very best.

I would like to thank the Board members for their active participation in the university’s life. I suggest that today we discuss some of the decisions that will enable the university to continue playing a determining part in shaping Russia’s intellectual and technological potential.

The university has always been proud of its graduates, and justifiably so. They make unique scientific discoveries, achieve success in business and civil service, carry out important social, cultural and educational projects and bring glory to the country and to their alma mater.

If we judge the university by the results and achievements of its graduates, Moscow State University counts deservedly among the world leaders. This raises MGU’s prestige and influence both at home and abroad.

Our universities, including MGU, have made significant advances in different ratings in a number of areas. At the same time, we have said before that piecemeal success is not enough. We need to set more ambitious goals and join the ranks of the world leaders, above all in training top-class specialists and in contributing to the development of new breakthroughs and of science in general.

It is also our responsibility before the young generation to reach this ambitious and absolutely vital objective. We have many talented young people who seek a high-quality and competitive education and want to take part in promising research, projects and developments of the highest level, right from their student days.

Ever since the days of Mikhail Lomonosov, Moscow State University has always attracted the most talented and driven young people from all around Russia. Last year, 371 winners and runners-up of national Olympiads and 9 winners and runners-up of international Olympiads were accepted to MGU. Young people who have shown particular talent in technical and humanitarian fields study at the university and have received special grants of 20,000 rubles a month. We will continue to support talented children from throughout the country.

[Rector of MGU] Mr Sadovnichy said that the university school has started work and its students have already gone to the Sirius Centre in Sochi, where they attended lectures by scientists, business representatives and other prominent and interesting people who have achieved exceptional results in their fields of activity.

I draw to the Board members’ attention that we must ensure the required conditions not only for study but also for subsequent employment of these gifted young people in the state agencies and in Russian companies. They should have an interest in working here for the benefit of our economy and our country’s development.

I ask you too to reflect on further measures we can take to support student teams already working on promising new developments in the sectors of greatest priority for the country. This could include measures to integrate their projects with the activities of the world-class laboratories that have also been established at MGU through the so-called mega-grants programme.

Let me note in particular that many of these laboratories are headed by compatriots who had been working abroad. More of them are coming home now and working here, and this includes Moscow State University graduates.

Colleagues,

We adopted the National Science and Technology Development Strategy at the end of last year. Its implementation will enable us to make our country more globally competitive and respond to the serious ‘big challenges’ that practically all countries face today.

In this respect, I think that we should review once again the development programmes for our leading universities, including Moscow State University. The idea here is to establish and develop so-called technological valleys. You know that Moscow State University is examining just such a project. I want to ask Mr Viktor Sadovnichy to tell us how this work is going and update us on Moscow State University’s development plans in general.

Let’s begin our work. Please, you have the floor.

Rector of Moscow State University Viktor Sadovnichy: Mr President, thank you for these congratulations and for these warm words about the university.

Colleagues,

Yes, today is our birthday, Moscow State University’s biggest holiday, the day marking its founding. Your executive order in 2005 gave this date official status as Russian Students’ Day. We are deeply grateful to you for the constant attention you give to developing science and education in Russia, to MGU’s life, and to the decision to hold a meeting of the Board of Trustees at the university today.

We will look today at Moscow State University’s development. I would like to speak in brief about what we have accomplished since the last Board of Trustees meeting took place just over a year ago, and tell you about our plans for the future.

Since 2010, we have been working on implementing the development plan that you, Mr President, approved. Budget funding for the development programme from 2010 through to 2019 comes to around 11 billion rubles. MGU’s contribution through various means to this programme comes to around 50 billion rubles. The programme continues with success and I will now brief the Board of Trustees on the results.

Our main task is to teach. As you know, Moscow State University works according to its own independently set educational standards. These are unique standards that exist only in our university. We have set a six-year study programme or so-called integrated Masters course, for a number of disciplines. In other words, the course involves four years at the undergraduate degree level and then a two-year Masters programme in the same field, mathematics, physics or biology say, thus making a six-year programme overall. Such was our choice.

We had 10,000 graduates in 2015, and more than 7,000 in 2016. As was said, they are good specialists in their fields. We have taken responsibility for the six-year study programme experiment and have added to student living allowances from our own funds to cover the sixth year of study, and we are sure that study programmes of this length are what are needed to develop a modern knowledge economy in a modern country.

Good students become good specialists, and good school pupils become good students. The university’s affiliated boarding school, the Kolmogorov Boarding School, has been running for more than 50 years now. Its graduates count 8,000 doctorate holders – one in four graduates has a doctorate. The school also counts more than 800 holders of post-doctoral degrees, five academicians, and prominent members of the business community among the ranks of its graduates.

Mr President, as we discussed earlier, we opened another school on a new site here on September 1. The school has 6 buildings and unique infrastructure, and talented children from around the country are studying there now. We held several selection stages. During the final stage, they went through a preparatory course at the Sirius Educational Centre. We are sure that this new university-affiliated school will soon become the school of the future.

The high level of our graduates has received recognition here and abroad. According to the Russian Education federal website, MGU is in first place in terms of the number of its graduates on the boards of Russia’s biggest companies. We are in first place too among universities as the ‘forge of oligarchs’. We are not a university specialised in the technical fields, but even so, we are in second place in terms of demand for technical specialists trained by us. A recently published global rating that ranked universities in terms of their graduates’ employment put us in third place, after Stanford and Oxford, in terms of graduates’ success around the world.

And a couple of words about ratings. This is a sensitive issue for Moscow State University and for other Russian universities, as you know. The well-known international ratings are shaped to the Anglo-Saxon model and give our universities rankings that, in our opinion, do not reflect the reality. You gave the instruction to develop an objective, international rating system that would reflect universities’ work objectively. Moscow State University is heading this work. We have created the Moscow international rating Three Missions of the University, and it is now at work and collecting information. We held talks with universities in China, India, Iran, Turkey and Japan, and they have given their support. We will publish the rating’s first results this September, Mr President, acting on your instruction.

As the country’s leading university, Moscow State University also has an important international mission to perform. I will say a few words about this. We have already opened five branches in the CIS capitals (Astana, Baku, Tashkent, Dushanbe and Yerevan, where 3,000 students are studying. These universities were opened at the request of these countries’ governments). In just a few days, we will add a branch in Slovenia, a NATO member country. I know that the Slovenian President’s visit is on the programme, and he will put this question of opening a branch of MGU in Slovenia.

Russian is the language of teaching at these branches. This is another step forward in the educational space. We want to spread our culture and language.

MGU and Beijing Polytechnic recently established a joint university. It has already received a licence to conduct educational activity. The main building’s cornerstone has been laid. They want to build a copy of the Moscow State University building and have already begun construction. They plan to complete construction by 2018, and the university will then take 5,000 students a year. This is a joint university, but, starting this September, we plan to begin classes for several groups in a temporary building. We have an interesting letter that the Russian Consulate in Guangzhou has received, speaking of the growing interest among various sections of the population in China in eventually studying at this joint university.

Finally, Moscow State University has 10 Lomonosov centres in different countries. These centres are engaged in spreading Russian language and culture. The branches and the centres are all part of this work. We see this as the kind of ‘soft power’ that works to bolster our country’s image.

I must mention too our excellent branch in Sevastopol. It was established in 1999. Back then, I indicated from on board the Moskva cruiser a part of the branch that had just opened, Mr President. There were difficulties in branch’s work in the past, but now it is one of the best universities in southern Russia with a very good infrastructure. They currently have 700 students from Crimea, Sevastopol and other Russian regions. One of the teachers has the highest h-index [Hirsch index ranking for citation of publications] in Crimea and Sevastopol. In other words, they have good teachers there.

The recent meeting of the Presidential Council for Science and Education noted that our priority should be to ensure leadership in chosen fields and not take an approach that depends on importing technology. We try to direct our research at Moscow State University in these priority directions.

I will start with information technology, a very important field today, as it determines a country’s level of development and influence. A supercomputer race is underway in the world and we cannot stand on the sidelines. Our Lomonosov supercomputer is the most powerful in Russia and has a good place in the world in general. It has a speed of three petaflops today, and we plan to bring its power up to five petaflops over the next few months. Supercomputing is becoming essential now for all high-tech tasks. Work with Big Data is becoming ever more important.

Let me give two examples. First, information technology is essential for ensuring computer security and protecting data transfer. This uses what are called hash functions, the electronic equivalent to fingerprints, and you need to check how reliable this protection is. Our young teachers and students, using the Lomonosov supercomputer, recently set a world record for compromising the most complicated hash function. They have all stayed here and will work in Russia.

The second example. The recently approved National Science and Technology Development Strategy focuses on overcoming global challenges. Use of information technology and development of the digital economy are among these challenges. At MGU, we are establishing a national digital economy competence centre for research and training. A good foundation has already been laid by joint work with the Russian Academy of Sciences’ IT and Management Federal Research Centre, under Academician Igor Sokolov, other research organisations in the real sector of the economy, and the state agencies.

We plan to use our supercomputer to go a step further and set up an experimental segment using Russian-made Baikal processors, in order to have our defence and civilian industries move to using Russian supercomputer technology and software, and most importantly, train specialists. Leading Russian company T Platforms is developing the components base, and a number of ministries are already using these developments. Our proposals in this area have received the President’s support. We received the instruction to start this work with the Industry and Trade Ministry, and we have done so.

In the field of space research, we are probably the only university in Russia and in the world to launch so many satellites. Over the 60 years of space exploration, we have placed instruments on 400 satellites designed by scientists and postgraduates at Moscow State University. We have six satellites – a whole fleet – to our name. I spoke about our preparations to launch the Lomonosov heavy satellite, made by Moscow State University, at the last meeting. Our Lomonosov satellite was the first satellite launched from the Vostochny Space Launch Centre in April 2016. We remember this launch, Mr President, and your decision at the site to have the satellite launched the following morning. Of course, we want to thank you for that decision.

This satellite carries what is an ambitious scientific programme for the university. We have registered powerful ultraviolet flashes, discovered more than 10 space gamma-ray bursts, and register potentially dangerous natural and manmade objects. In general, the information obtained (it is still coming in from orbit) makes this satellite the most successful recent space project.

Another of our successes in the space field. Gravitational waves were recently recorded for the first time in what was a very important scientific breakthrough in the world. They were generated by the merger of two black holes with a mass of 29 and 36 times the mass of the sun. This happened 1.3 billion light years away, but the signal has reached us now. Physicists from Moscow State University, the Braginsky group, played a big part in this. MGU’s robotic telescope is carrying out the most extensive and rapid search for the source of these two black holes’ merger.

We proposed a new space project: Create a satellite group to monitor in real time the radiation situation, and potentially dangerous natural and manmade objects, space junk, asteroids, meteorites and so on in the near space. Mr President, you gave the instruction to carry out this project together with Roscosmos, and this is what we are doing.

Moscow State University decided recently to open its 43rd faculty, the faculty of space studies. It will train specialists in important fields related to outer space, such as space medicine, biology, training cosmonauts for spaceflight and their behaviour in weightlessness, study of various not yet explained phenomena in space, information technology, and development of new instruments, of course. This faculty’s scientific director will be twice Hero of Russia, pilot and cosmonaut Vladimir Solovyev. Classes at this new space studies faculty will begin this year.

"ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2017"

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2017»: Δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια αξιοπιστίας, διεθνούς αναγνώρισης, δημοσιογραφικής υπευθυνότητας. Δεκαεπτά χρόνια μαχών για την πρόοδο του πολίτη που περνά μέσα από την Αλήθεια..17 ολόκληρα χρόνια,ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ!

κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:πως ενας φωτισμένος Καθηγητής τραβάει την κουϊντα των προπαγανδιστών της Ομοφυλοφιλίας

..ante portas!

..ante portas!
..ante portas!

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΔΩΡΕΑΝ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ
Αναθέσατε εδώ κάθε "δύσκολη" επαγγελματική υπόθεσή σας για επιτυχή διεκπαιρέωση..

Πατήστε το Link..

http://diekpereossi.blogspot.gr/

ΙΑΤΡΟΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ-Φραγκοπούλου 10, Κηφισιά - 24ωρη Γραμματεία Νοσοκομειακά Περιστατικά-τηλ: 210.6252770 καθώς και κινητό 6945.575287

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, με εξειδικευμένο συνεργείο σε τιμές κρίσης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΜΑΣ- 6932484875

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ κάθε εκκρεμούσης υπόθεσής σας με Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, δικαστήρια, Δήμους και γενικά τις υπηρεσίες Δημοσίου : http://diekpereossi.blogspot.gr/ e-mail:taxidromeio715@gmail.com

Υπηρεσίες ΙΝΤΕΡΝΕΤ τηλ: 69800.68239

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί γνώμη της Εφημερίδας και όχι διαφήμιση

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί γνώμη της Εφημερίδας και όχι διαφήμιση
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΤΤΑΣ,αν χρειάζεστε ΕΝΤΙΜΟ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (πατήστε την φωτο για ιστότοπο) κινητό:693 - 6450 078

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; ΤΗΛ: 210.2480761 FAX:210.2481405 e.mail: sinergas48@otenet.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210.2442400 – 6979.002711.

ΑΦΟΙ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΑΦΟΙ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΦΟΙ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ-ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΤΡΩΤΕ!!

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΡΕΣΤΩΡΑΝ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΡΕΣΤΩΡΑΝ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Λέει "..με πολύ καλό φαγητό και άριστη εξυπηρέτηση" ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΟΕΙ!!

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΦΟΡΤΗΓΟ Ή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ;

ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ «ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ».ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210.5584525 , ΣΤΟ FAX: 210.5584526 Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ: 6983.523287.

http://www.oikano.gr/gr/index.php

ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝ ΤΟ 2011

ΤΟ 2011,ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ "ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΦΙΛΙΚΗ" ΕΛΕΓΕ ΣΤΗΝ 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ....

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ "ΦΙΛΙΚΗΣ" κ. ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ  ΣΤΗΝ 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  ΤΡΙΑ ΧΡΟ...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: αυτός είναι ο δικός μου (2)

http://politikinews.blogspot.gr/2017/01/2_17.html


"ΕΛΕΝΗ": Μυθιστόρημα της Μαρίας Χατζηδάκη Βαβουρανάκη σε συνέχειες...


http://politikinews.blogspot.gr/2016/08/e-2.html

ΑΧΑΡΝΕΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ή ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1896 και η μεταθανάτια αντιμετώπισή του απο τον τόπο που γεννήθηκε

INTERNATIONAL POLITIKINEWS

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ-ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ

Το έχω γράψει πολλές φορές και θα το γράψω και τώρα που καίγεται η Βαρυμπόμπη. Το ήξερα, το περίμενα. Οι καταπατητές της περιοχής που δρούν εδώ και δεκάδες χρόνια ανενόχλητοι στην περιοχή της Βαρυμπόμπης δεν έχουν σταματημό, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ.

Θέλοντας να πουλήσουν ό,τι ακόμα προλάβουν και ιδιαίτερα «ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ» χωρίς συμβόλαια και νόμιμες διαδικασίες, δεν θα αφήσουν ούτε ένα χλωρό φύλλο ούτε στην Βαρυμπόμπη ούτε στην Πάρνηθα. Αυτό που τους εμποδίζει είναι ο χαρακτηρισμός «δασικά» των εκτάσεων και αυτόν θα πολεμήσουν με τον δικό τους «μοναδικό» τρόπο. Οι «κωφοί» του τόπου, τα πουλημένα τομάρια που συναινούν δια της σιωπής τους, ή «μυξοκλαίνε» για τα καμένα δάση έχουν τεράστια ευθύνη. Κανείς δεν τους πιστεύει πια και η Πάρνηθα είναι ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ αν δεν γίνει κάτι. Από ποιους; Μόνο στον Δένδια έχω αυτή την στιγμή εμπιστοσύνη, σε κανέναν άλλον. Όλα στον τόπο μου ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΟΥΛΗΘΕΙ εδώ και 30 χρόνια. Αποχαιρετήστε για πάντα την Πάρνηθα ΑΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ, ποιοι τις κάνουν, με ποιο τρόπο, ποιοι ενέχονται, τι περιουσίες έχουν αποκτήσει, πως πουλάνε, τι έχει απομείνει για να πωληθεί.

Και μόνο αν η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ κινηθεί ΑΜΕΣΩΣ. Αλλιώς, η Πάρνηθα είναι ήδη ΧΘΕΣ. Όπως και η Βαρυμπόμπη.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ

ΟΙΚΑΝΟ CAR PARTS

ΟΙΚΑΝΟ CAR PARTS
ΟΙΚΑΝΟ CAR PARTS

3ο Μνημόνιο

3o MNHMONIO: Διαβάστε το ολόκληρο..

πατήστε εδώ:

https://docs.google.com/file/d/0B6cSqBSkv6F5d3BEUVpuTEw5OHM/edit